Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji im. S. Fleszarowej-Muskat Zarząd Fundacji im. S. Fleszarowej-Muskat Zarząd Fundacji im. S. Fleszarowej-Muskat
Prezes Fundacji
Joanna Konopacka
Członkowie Zarządu
Kazimierz Nowosielski, Ewa Nawrocka, Artur Nowaczewski


Pierwsza siedziba Fundacji im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat
w Sopocie przy Alei Niepodległości 755