KONTAKT 
Fundacja im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat

adres do korespondencji:
80-219 Gdańsk
Aleja Zwycięstwa 26/6