Cele i działalność Fundacji
Utrwalanie pamięci Stanisławy Fleszarowej-Muskat przez zachowanie pamiątek oraz zbieranie, przechowywanie i udostępnianie wszelkich rzeczy materialnych i opracowań związanych z Jej osobą oraz twórczością.

Powodowanie, by twórczość Stanisławy Fleszarowej-Muskat była promowana w kraju i poza jego granicami oraz by ukazywały się opracowania dotyczące tej twórczości, a także organizowane były wystawy, odczyty, konkursy i inne formy informowania o twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat.

Udzielanie pomocy stypendialnej studentom filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz młodym twórcom z dziedziny literatury, którzy nie przekroczyli 35 roku życia i których kandydatury zostały przedstawione Zarządowi Fundacji przez Zarząd Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

W pierwszej siedzibie Fundacji w Sopocie przy Alei Niepodległości mieściła się Izba Pamięci Pisarki. Wprawdzie Izba nie była udostępniana publicznie, ale mogły ją zwiedzać i korzystać ze zgromadzonych tam materiałów osoby, które pisały prace (naukowe, popularnonaukowe) na temat życia i twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat lub organizowały wystawy Jej poświęcone.

Co roku przyznawane są - zgodnie ze statutem - stypendia studentom filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego i młodym literatom rekomendowanym przez Oddział Gdański Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Wśród naszych stypendystów znaleźli się między innymi: Marcin Całbecki, Magdalena Tomaszek, Artur Nowaczewski (obecnie pracownicy naukowi UG), a także Tadeusz Dąbrowski i Mariusz Więcek, znani już i cenieni poeci.

Fundacja przygotowała z okazji 10 oraz 20 rocznicy śmierci pisarki (1999 i 2009) sesje z udziałem wybitnych naukowców z UG, podczas których były rozpatrywane różne aspekty jej twórczości i recepcja jej utworów. Część wygłoszonych referatów została opublikowana w Roczniku Sopockim.

Wszystkie książki pisarki (seria: Przeczytajmy to jeszcze raz) - w jednolitej szacie graficznej - od 1993 roku systematycznie publikowała gdańska oficyna POLNORD - Wydawnictwo OSKAR.

Fundacja stara się o zekranizowanie niektórych utworów Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Powstał film kinowy i czteroodcinkowy serial tv pt. Miasto z morza, oparty na pierwszym tomie trylogii Stanisławy Fleszarowej-Muskat Tak trzymać. Premiera odbyła się we wrześniu 2009 roku, podczas Festiwalu Filmów Polskich w Gdyni. Reżyser Andrzej Kotkowski. Producenci: Profilm i TVP.

W związku z 90-leciem urodzin i 20-leciem śmierci Stanisławy Fleszarowej-Muskat w październiku 2009 r., oprócz sesji naukowej, odbyła się m.in. wystawa poświęcona pisarce i konkurs im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat na opowiadanie, zorganizowany przez Urząd Miasta Sopotu i Fundację im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat.

W 2014 roku obchodziliśmy 95-lecie urodzin Pisarki i 25-lecie Jej śmierci. W rocznicę śmierci - 1 października - odbyła się Msza św. w kościele Gwiazdy Morza w Sopocie.

W 2014 roku Zarząd Fundacji przyznał nagrody:
- Nagrodę im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat - za najwybitniejszą książkę wydaną w latach 2013-2014, poświęconą literaturze i kulturze popularnej - dla Pana dra Mariusza Kraski, autora dzieła pod tytułem Prosta sztuka zabijania. Figury czytania kryminału, Wydawnictwo fundacja terytoria książki, Gdańsk 2013. Nagroda miała charakter finansowy (3 tys. zł).
- Nagrodę Specjalną - Pani mgr Krystynie Świerkosz, starszej kustosz dyplomowanej Biblioteki Gdańskiej PAN - za wieloletnią pełną oddania opiekę nad spuścizną literacką Stanisławy Fleszarowej-Muskat oraz za cenne publikacje poświęcone biografii i dorobkowi twórczemu Pisarki. Nagroda w postaci dyplomu i grafiki autorstwa Jana Miśka. W roku 2013 nakładem gdańskiego Wydawnictwa "Oskar" ukazała się biografia Stanisławy Fleszarowej-Muskat pióra Krystyny Świerkosz pt. Na fali. Portret biograficzny Stanisławy Fleszarowej-Muskat.

28 listopada 2014 roku w Dworku Sierakowskich w Sopocie zorganizowano wieczór literacko-muzyczny. Odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, następnie spotkanie z pianistą i reżyserem Rafałem Odrobiną, który dokonał opracowania literackiego sztuki teatralnej pt. Pożegnalny koncert na podstawie dwóch tekstów dramaturgicznych Stanisławy Fleszarowej-Muskat - Chopin i Zuska oraz Ostatni koncert. Pan Rafał Odrobina przedstawił koncepcję swojego pelnospektaklowego widowiska, z powodzeniem wystawianego  na kilku scenach w Polsce, a po tej prezentacji artysta wystąpił z recitalem chopinowskim. Wieczór został bardzo pozytywnie oceniony przez przybyłych gości.

W roku 2017 Fundacja z powodów finansowych została zmuszona do sprzedaży sopockiej siedziby. Zarząd Fundacji podjął decyzję o przekazaniu do  Muzeum Miasta Sopotu - w formie darowizny - ruchomości stanowiących wyposażenie Izby Pamięci Pisarki: księgozbioru, obrazów, mebli, bibelotów, artefaktów. Została również podjęta przez Zarząd uchwała o przekazaniu Bibliotece Gdańskiej PAN darowizny w postaci fotografii, listów, rękopisów, maszynopisów, medali, odznaczeń i dyplomów pochodzących ze spuścizny pisarki. Bibliotece Gdańskiej PAN zostały już dwukrotnie przekazane przez Fundację w tzw. wieczysty depozyt cenne materiały i dokumenty, dotyczące m.in. nieznanych faktów związanych z  biografią Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Wszystkie przekazane zbiory zostały perfekcyjnie opisane przez Krystynę Świerkosz i opublikowane w kolejnych wydaniach Katalogu rękopisów BG PAN.

W roku 2019 będziemy obchodzić podwójną rocznicę: 100-lecie urodzin pisarki (21 stycznia 1919) i 30-lecie śmierci (1 października 1989). Fundacja  już w 2018 roku zaczęła czynić starania, by godnie i uroczyście upamiętnić obydwie rocznice dotyczące naszej patronki.

Dokładna bibliografia autorki - zob. Pracownia Bibliografii Instytutu Badań Literackich PAN.