FUNDACJA
im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat

 
Zarząd Fundacji
Cele i działalność Fundacji
Stypendia
Książki
Kontakt


Fot. J. Uklejewski


Fundacja im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat
została ustanowiona w roku 1991
przez Tadeusza Władysława Muskata,
który wypełnił wolę zmarłej w 1989 roku Pisarki.
Siedzibą Fundacji jest miasto Sopot.

Stanisława Fleszarowa-Muskat wciąż jeszcze uznawana jest za najbardziej sopocką autorkę i nadal znajduje fanów swojej twórczości, wielbicieli zarówno konkretnych książek, jak i poszczególnych bohaterów zaludniających jej powieści (łącznie z psem Gwoździem).
Dzieła jej przyciągają także miłośników miejsc, których klimat tak niezwykle sugestywnie pisarka wydobyła. Do takich magicznych miejsc należą niewątpliwie:
Gdynia w trylogii Tak trzymać,
Sopot w Lecie nagich dziewcząt,
Koło w Powrocie do miejsc nieobecnych,
Puck w Zatoce śpiewających traw,
Cannes w Pasjach i uspokojeniach,
Zaleszczyki w Moście nad rwącą rzeką,
Lwów we Łzie.
Niestety, bardzo skromne środki finansowe Fundacji, pochodzące wyłącznie z praw autorskich, z powodu malejących nakładów książek są na wyczerpaniu.
W związku z tym uprzejmie prosimy dawnych i nowych czytelników Stanisławy Fleszarowej-Muskat o wsparcie finansowe umożliwiające prowadzenie dalszej efektywnej działalności Fundacji.

Nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gdańsk
04 1090 1098 0000 0000 0901 5750

Darczyńcy zostaną uwiecznieni w Złotej Księdze
Fundacji im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat